Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 15. do 23. lipnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 68 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova Stručni prvostupnik fizioterapije – pripravnik

 

 1. Za prijam u radni odnos izabiru se: Patricija Hornung, univ. bacc. physioth., Sara Vurušić, bacc. physioth.  i  Luka Gurović, bacc. physioth.

 

 1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
M.B.     F.M.     A.R.
I.B.     V.M.     E.S.
D.D.     K.M.     A.Š.
H.G.     D.N.     P.Š.
L.I.     A.P.     M.T.
M.M.K.    D.P.     D.V.
K.K.     I.P.     A.V.
L.K.     D.P.     B.Z.
M.M.     V.P.     K.Ž.


 

Obrazloženje

Dana 15.lipnja 2022 godine. objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto Stručni prvostupnik fizioterapije – pripravnik.

Na pisani ispit i razgovor nisu se odazvali: M.B., I.B., D.D, H.G., L.I., M.M.K., K.K., L.K., M.M., F.M., K.M., D.N., A.P., D.P., I.P., D.P., V.P., A.R., E.S., A.Š., P.Š., M.T., A.V., B.Z., K.Ž.

Temeljem pisanih ispita, provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da su kandidati iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijam u radni odnos na radno mjesto stručni prvostupnik fizioterapije-pripravnik.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberu isti ti kandidati.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content