Zagreb, 19. srpnja 2021.

Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 02. do 12. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 75 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova

stručni prvostupnik fizioterapije pripravnik

I. Za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na poslovima stručnog prvostupnika fizioterapije izabire se:

Maja Tkaličanac

 

II. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

N B          B L          V S
A B          F M          T S
J G          P M          M Š
M G         F N           N Š
K K          F O           B Z
D K          F R
P K          D R

 

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
    2. Pismohrani Bolnice.

 

Skip to content