Zagreb, 02. prosinca 2020.

Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 20. do 30. studenog 2020. godine u Narodnim novinama broj 128 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 19. do 27.studenog 2020.godine, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova

stručni prvostupnik radne terapije pripravnika

I. Za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na poslovima stručnog prvostupnika radne terapije pripravnika izabire se: Gabriela Gavranović

II. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

LB

KB

VB

KC

PC

MD

BF

DH

AH

JK

NK

AL

DM

MM

KP

 

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.
Skip to content