Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 20. do 30. studenog 2020. godine u Narodnim novinama broj 128 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova PKV radnik u kuhinji

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:


Ivana Hećimović

2. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

MA     AK

FG      DL

LJK     IS

 

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.
Skip to content