I. Na temelju natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 136 od 18. prosinca 2015. godine za izbor kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije, nakon provedenog postupka sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), izabiru se:

 

Tamara Sabo, dr. med.
Nikola Žaja, dr. med.

 

II. Ova Odluka objavljena je dana 21. siječnja 2016. godine na oglasnoj ploči Bolnice i na njenoj internetskoj stranici www.bolnica-vrapce.hr

ODLUKA O IZBORU KANIDADATA ZA SPECIJALIZACIJU IZ PSIHIJATRIJE
RANG LISTA PRISTUPNIKA

Skip to content