I. Na temelju natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 103 od 20. listopada 2017. godine i Novom listu od 23. listopada 2017. godine, za izbor kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije, nakon provedenog postupka sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), izabiru se:

  1. Katarina Marušić, dr. med.
  2. Damir Mulc, dr. med.
  3. Ana Medić Flajšman, dr. med.

II. Ova Odluka objavljena je dana 4. prosinca 2017. godine na oglasnoj ploči Bolnice i na njenoj internetskoj stranici www.bolnica-vrapce.hr

ODLUKA O IZBORU KANIDADATA ZA SPECIJALIZACIJU IZ PSIHIJATRIJE

Skip to content