Zagreb, 29. lipnja 2021.

Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 30. travnja do 10. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 46, na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, donosim sljedeću

O D L U K U

o neizboru kandidata 

 

I. Utvrđuje se da se neće izvršiti izbor za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na poslovima
stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik – 3 izvršitelja.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnateljica Bolnice: doc.prim.dr. sc. Petrana Brečić, dr.med.

 

Odluka

Skip to content