Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 9. do 19. lipnja 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

ODLUKU

o neizboru kandidata

  1. Utvrđuje se da se neće izvršiti izbor za radno mjesto medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme – 9 izvršitelja.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Skip to content