Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 22. veljače do 02. ožujka 2023. godine u Narodnim novinama broj 21, na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o neizboru kandidata

 

  1. Utvrđuje se da se neće izvršiti izbor za radno mjesto kuhara na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Skip to content