Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 27. ožujka do 04. travnja 2024. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o neizboru kandidata

 

  1. Utvrđuje se da se neće izvršiti izbor za radno mjesto:
    • KV kuhar na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Skip to content