Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 15. do 23. lipnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 68, na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o neizboru kandidata

 

  1. Utvrđuje se da se neće izvršiti izbor za preostala tri radna mjesta medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Skip to content