Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 17. do 27. studenog 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

O D L U K U

o neizboru kandidata

  1. Utvrđuje se da se neće izvršiti izbor za radno mjesto:
  • PKV radnik u Službi prehrane na neodređeno vrijeme – 2 izvršitelja
  • PKV radnik u Službi prehrane na određeno vrijeme – 1 izvršitelj
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Bolnice
prof.prim.dr.sc. Petrana Brečić, dr.med.

Skip to content