Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 23. do 31. listopada 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

O D L U K U

o neizboru kandidata

  1. Utvrđuje se da se neće izvršiti izbor za radno mjesto PKV radnik u Tehničkoj službi na određeno vrijeme – 2 izvršitelja.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Skip to content