Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 09. do 17. listopada 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o neizboru kandidata

 

 

  1. Utvrđuje se da se neće izvršiti izbor za radno mjesto kuhar na neodređeno vrijeme 2 izvršitelja.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Skip to content