Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 27. ožujka do 04. travnja 2024. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

O D L U K U

o poništavanju izbora medicinska sestra/medicinski tehničar u bolnici

 

  1. Poništava se Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslove medicinska sestra/medicinski tehničar u bolnici na određeno vrijeme od 12. travnja 2024. godine Ur.broj: 23-597/28-24.

 

  1. Utvrđuje se da se neće izvršiti izbor za radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar u bolnici.

 

Obrazloženje

Dana 27. ožujka 2024. godine objavljen je natječaj za prijam radnika na radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar u bolnici u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Dana 12. travnja 2024. godine donesena je Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/medicinskog tehničara u bolnici. S obzirom da su izabrani kandidati 19. travnja 2024. godine odustali od navedenih poslova, poništava se predmetna Odluka.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od objave Odluke.

Skip to content