Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče, a nakon provedenog postupka oglašavanja od 15. do 23. lipnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 68 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

 

ODLUKU

 

I. Poništava se Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova PKV radnika u kuhinji od 6. srpnja 2022. godine Ur.broj: 23-100/32-22.

lI. Utvrđuje se da se neće izvršiti izbor za radno mjesto PKV radnika u kuhinji.

 

Ravnateljica Bolnice:
prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med.

Skip to content