Klinika za psihijatriju Vrapče, Referentni centar Ministarstva zdravstva za metode psihosocijalne rehabilitacije, jedan je od partnera na projetku “ Širenje prakse individualne podrške zapošljavanja“ koji je financiran od Europskog fonda za kataliziranje inovativnih socijalnih usluga, u sklopu programa Obzori 2020.

Cilj projekta je ponuditi pomoć u implementaciji i širenju individualne podrške u zapošljavanju osoba s težim mentalnim poremećajima, te prijenos iskustava iz europskih država u kojima je navedena praksa dobro prihvaćena i učinkovita, kao što su Engleska i Nizozemska, u države koje nemaju razvijen takav koncept podrške. Program je značajno različit od uobičajnih pristupa, jer je glavni uvjet dobivanja podrške motivacija osobe koja se želi zaposliti. U odnosu na tradicionalni pristup u kojem rehabilitacija i radno osposobljavanje za posao prethode zapošljavanju, inovacija ovog modela je da se osoba prvo zapošljava, a rehabilitacija se odvija na radnom mjestu.

Da bi ovaj program bio uspješan, nužno je da postoje stručnjaci koji su educirani za pružanje podrške u zapošljavanju, od traženja posla do pomoći u zadržavanju zaposlenja.

Dana 5.5.2021. na okruglom stolu u organizaciji naše Klinike ukratko je prezentirana praksa individualne podrške zapošljavanja za osobe s težim mentalnim poremećajima i rezultati analize hrvatskog sustava za zapošljavanje, s osvrtom na mogućnost implementacije ove inovativne prakse u postojeći sustav.

Nakon pozdrava ravnateljice doc.prim. dr.sc. Petrane Brečić, koja je istaknula stoljetnu vrapčansku tradiciju u radnoj rehabilitaciji pacijenata, projekt širenja IPS-a duž Europe predstavila je Jessica Hughes-Nind iz londonske udruge Social Finance. Objasnila je da projekt financira Europski fond za kataliziranje inovativnih socijalnih usluga, utemeljen i sufinanciran od strane Programa EU za istraživanja i inovacije Obzori 2020, te zaklada Genio, Robert Bosch Stiftung i King Baudouin Foundation. Nizozemska iskustva s IPS modelom predstavila je psihijatrica Marijana Cvitan, dr.med., i istaknula kako kod njenih pacijenata s prvim psihozama podrška zapošljavanju značajno sprječava recidive, smanjuje potrebu za rehospitalizacijom te povećava suradljivost u liječenju.

Svoje iskustvo s hrvatskim sustavom zapošljavanja predstavila je oporavljena osoba s mentalnim poremećajem te detektirala prepreke iz perspektive onih koji traže posao.
Prof. dr.sc. Slađana Štrkalj Ivezić predstavila je projektni tim, a potom i analizu hrvatskog sustava zapošljavanja s aspekta pogodnosti i prepreka uspostavljanju IPS inovativnog načina zapošljavanja, oko kojeg se potom provela diskusija s 30-ak sudionika okruglog stola. U diskusiji su sudjelovali pozvani stručnjaci iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Ureda Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Centra za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” i Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje.

Ovako široki raspon znanja i iskustva rezultirao je brojnim prijedlozima kako uspostaviti dobro funkcionirajući sustav koji bi pomogao u zapošljavanju osoba sa statusom invaliditeta zbog težeg duševnog poremećaja.

Skip to content