I. na neodređeno vrijeme

1. Stručna prvostupnica sestrinstva 1 izvršitelj
Uvjeti:
– preddiplomski studij sestrinstva
– odobrenje za samostalan rad
– probni rad u trajanju od tri mjeseca

2. Medicinska sestra/tehničar 1 izvršitelj
Uvjeti:
– SSS medicinska sestra/tehničar
– odobrenje za samostalan rad
– probni rad u trajanju od dva mjeseca

3. Knjigovođa 1 izvršitelj
Uvjeti:
– četverogodišnja ekonomska škola
– poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)
– probni rad u trajanju od dva mjeseca

4. KV vozač 1 izvršitelj
Uvjeti:
– KV vozač
– Ispit za vozača „C“ kategorije
– šest mjeseci radnog iskustva
– probni rad u trajanju od dva mjeseca

 

II. na određeno vrijeme

5. Medicinska sestra/tehničar 3 izvršitelja
Uvjeti:
– SSS medicinska sestra/tehničar
– odobrenje za samostalan rad
– probni rad u trajanju od dva mjeseca

6. KV radnik u Tehničkoj službi 2 izvršitelja
Uvjeti:
– KV radnik odgovarajuće struke (električar, instalater centralnog grijanja i klime)
– probni rad u trajanju od dva mjeseca

7. Pomoćni radnik u Tehničkoj službi 2 izvršitelja
Uvjeti:
– osmogodišnja škola
– probni rad u trajanju od mjesec dana

8. Servirka/spremačica 3 izvršitelja
Uvjeti:
– osmogodišnja škola
– tečaj iz higijenskog minimuma
– probni rad u trajanju od mjesec dana

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za medicinske sestre koje su završile četverogodišnje školovanje i prvostupnike sestrinstva, osim onih koji su započeli studij u akademskoj godini 2013./2014.)
  • odobrenje za samostalan rad za radna mjesta pod red. brojem 1, 2 i 4.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 24. svibnja 2017. do 1. lipnja 2017. godine.

Skip to content