I. na neodređeno vrijeme

1. Stručna prvostupnica sestrinstva       (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij sestrinstva
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

2. Stručna prvostupnica radne terapije     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij radne terapije
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

3. Informatički inženjer     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij tehničke struke, smjer informatika
  (prvostupnik inženjer informacijske tehnologije),
 • napredno korištenje OS Windows, MS Office paket,
 • poznavanje serverske i mrežne tehnologije i opreme,
 • jedna godina radnog iskustva,
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

4. Medicinska sestra/tehničar     (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca

5. KV kuhar     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • KV kuhar
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca


II. na određeno vrijeme

6. Medicinska sestra/tehničar      (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za medicinske sestre koje su završile četverogodišnje školovanje, prvostupnike sestrinstva, osim onih koji su započeli studij u akademskoj godini 2013./2014. i za prvostupnike radne terapije)
 • odobrenje za samostalan rad za radna mjesta pod red. brojem 1, 2, 4 i 6.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 14. lipnja 2017. do 23. lipnja 2017. godine.

Skip to content