I. na neodređeno vrijeme

 1. Stručna prvostupnica sestrinstva      (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij sestrinstva
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca
 1. Medicinska sestra/tehničar     (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca
 1. Servirka/spremačica     (3 izvršitelja)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad u trajanju od mjesec dana

II. na određeno vrijeme

 1. Medicinska sestra/tehničar   (3 izvršitelja)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za medicinske sestre koje su završile četverogodišnje školovanje i prvostupnike sestrinstva, osim onih koji su započeli studij u akademskoj godini 2013./2014.)
 • odobrenje za samostalan rad za radna mjesta pod red. brojem 1, 2 i 4.
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u narodnim novinama od 26. srpnja 2017. godine 3. kolovoza 2017. godine.

Skip to content