I.  na neodređeno vrijeme

 1. Stručna prvostupnica radne terapije    (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij radne terapije
 • odobrenje za samostalan rad

 

 1. Medicinska sestra/tehničar    (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad

 

 1. Voditelj Odsjeka za kadrovske i pravne poslove    (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij prava
 • dvije godine radnog iskustva
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

 1. Servirka/spremačica   (4 izvršitelja)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma

 

II.   na određeno vrijeme zamjena za porodiljni dopust

 

 1. Diplomirani socijalni radnik    (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij socijalnog rada

 

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome, odnosno svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
 • presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi za radno mjesto pod rednim brojem 2
 • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod red. brojem 1 i 2
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • probni rad za radna mjesta 1, 3 i 5 traje tri mjeseca a za radna mjesta 2 i 4 traje jedan mjesec.

 

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

 

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 22. prosinca 2017. godine do 02. siječnja 2018. godine.

 

Skip to content