I.   na neodređeno vrijeme

 1. Medicinska sestra/tehničar       (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca
 1. Servirka/spremačica       (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad u trajanju od jednog mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
 • presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi za radno mjesto pod rednim brojem 1
 • presliku odobrenja za samostalan rad za radno mjesto pod red. brojem 1
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 11. svibnja 2018. do 21. svibnja 2018. godine.

 

Skip to content