na određeno vrijeme

  1. KV radnik u Tehničkoj službi     (2 izvršitelja)

Uvjeti:

  • KV radnik odgovarajuće struke (električar)
  • probni rad u trajanju od dva mjeseca

 

  1. PKV radnik u kuhinji      (3 izvršitelja)

Uvjeti

  • osmogodišnja škola,
  • tečaj iz higijenskog minimuma
  • probni rad od mjesec dana

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 18. svibnja 2018. godine do 28. svibnja 2018. godine.

 

Skip to content