I. na neodređeno vrijeme

 1. Liječnik specijalist neurolog        (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij medicine
 • specijalizacija iz neurologije
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

 1. Psiholog       (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij psihologije
 • položen stručni vježbenički ispit za psihologe
 • osnovna dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

 1. Tajnik Centra za provođenje psihijatrijskih vještačenja       (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja
 • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • jedna godina radnog iskustva u struci
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

 1. Stručna prvostupnica sestrinstva      (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij sestrinstva
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

 1. Stručni prvostupnik fizioterapije        (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij fizioterapije
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

 1. KV vozač         (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • KV vozač
 • Ispit za vozača „C“ kategorije
 • šest mjeseci radnog iskustva
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca

 

II.  na određeno vrijeme

 1. Stručna prvostupnica sestrinstva         (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij sestrinstva
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

 1. Medicinska sestra/tehničar       (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca

 1. Knjigovođa       (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • četverogodišnja ekonomska škola
 • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca

 1. KV radnik u Tehničkoj službi        (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • KV radnik odgovarajuće struke (električar)
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome, odnosno svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu za radno mjesto pod rednim br.1.
 • presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi za radno mjesto pod rednim brojem 8
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za medicinske sestre koje su završile četverogodišnje školovanje, prvostupnike sestrinstva i fizioterapije, osim onih koji su započeli studij u akademskoj godini 2013./2014.) pod rednim br.1, 4, 5, 7 i 8.
 • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod red. brojem 1, 4, 5, 7 i 8 odnosno osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti za radno mjesto pod rednim br. 2.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 15. lipnja 2018. do 26. lipnja 2018. godine.

 

Skip to content