na određeno vrijeme

 1. Stručna prvostupnica sestrinstva               (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij sestrinstva
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca
 1. Stručni prvostupnik radne terapije                (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij fizioterapije
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalan rad

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 28. studenog do 06. prosinca 2018. godine.

Skip to content