I. na neodređeno vrijeme

1. Medicinska sestra/tehničar    (5 izvršitelja)

II. na određeno vrijeme

2. Medicinska sestra/tehničar    (5 izvršitelja)
(zamjena za duže bolovanje)

Uvjeti (pod t.1. i t.2.):

 • SSS medicinska sestra/tehničar,
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca


3. Liječnik specijalist interne medicine 1 izvršitelj

(rad s polovicom punog radnog vremena)

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij medicine
 • specijalizacija iz interne medicine
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi za radna mjesta pod t. 1. i t. 2,
 • presliku diplome i uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu za radno mjesto pod t. 3,
 • presliku odobrenja za samostalan rad

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 31. kolovoza 2016. do 08. rujna 2016. godine.

Skip to content