I. na neodređeno vrijeme

 1. liječnik specijalist psihijatrije   (2 izvršitelja)

 

II. na određeno vrijeme od godine dana

 1. liječnik specijalist psihijatrije    (1 izvršitelj)
  (rad s polovicom punog radnog vremena)
 2. liječnik specijalist interne medicine    (1 izvršitelj)
  (rad s polovicom punog radnog vremena)

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij medicine
 • specijalizacija iz psihijatrije/interne medicine
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalan rad

Prijave se šalju poštom ili dostavljaju na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 23. studenog 2016. godine do 1. prosinca 2016. godine.

Skip to content