1. Stručna prvostupnica sestrinstva    (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij sestrinstva,
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad od tri mjeseca

2. Prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike    (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike,
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalni rad
 • probni rad od tri mjeseca

3. Medicinska sestra/tehničar     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar,
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad od dva mjeseca

4. Servirka/spremačica     (10 izvršitelja)

5. PKV radnik u kuhinji     (3 izvršitelja)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola,
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad od mjesec dana

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • odobrenje za samostalan rad za radna mjesta pod red. brojem 1, 2 i 3.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Svi dokumenti mogu se dostaviti u preslici.

Prijave se šalju poštom ili dostavljaju na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 13. siječnja 2017. do 23. siječnja 2017. godine.

Skip to content