1. Stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik        (1 izvršitelj)

Uvjeti:
– preddiplomski stručni studij sestrinstva

  1. Stručni prvostupnik radne terapije pripravnik      (1 izvršitelj)

Uvjeti:
– preddiplomski stručni studij radne terapije

  1. Medicinska sestra/tehničar pripravnik       (1 izvršitelj)

Uvjeti:
– SSS  medicinska sestra/tehničar

  1. Zdravstveno laboratorijski tehničar pripravnik     (1 izvršitelj)

Uvjeti:
– SSS  zdravstveno laboratorijski tehničar

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi

Na natječaj/oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 07. do 15. studenog 2018. godine.

 

Skip to content