Sve je više poziva za izmjenom novozelandske nacionalne strategije prevencije samoubojstava u svjetlu novih istraživanja koja povezuju štetno pijenje s povećanim rizikom od samoubojstva. Christchurch studija sa Sveučilišta Otago, objavljena u Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, pokazuje da poremećaj uzimanja alkohola (zlouporaba alkohola ili ovisnost) značajno povećava rizik od suicidalnih misli kod odraslih.

Studija, koju je vodila dr. Rose Crossin iz Odjela za zdravlje stanovništva, analizirala je podatke iz poznate Christchurch kohortne studije o zdravlju i razvoju (CHDS) u kojoj je uključeno 1265 djece rođene 1977. godine. Podaci iz studije prikupljani su u pet valova kada su sudionici bili u dobi između 18 i 40 godina.

„Otkrili smo da je prije kontrole studijskih podataka za uobičajene varijable rizičnih čimbenika u djetinjstvu i odrasloj dobi poput traume, fizičkog i mentalnog zdravlja te zlouporabe psihoaktivnih tvari, ovisnost o alkoholu gotovo utrostručila rizik od suicidalnih ideja, te da su nakon kontrole ovih varijabli suicidalne ideje i dalje bile 50% više u onih s ovisnošću o alkoholu.”

Dr. Crossin kaže da takav povećani rizik, uočen u ovoj studiji među etničkim skupinama i kod muškaraca i kod žena, podupire prethodne međunarodne studije koje povezuju štetno pijenje sa suicidalnim mislima. Ona kaže da je poremećaj uzimanja alkohola među najkonzistentnijim rizičnim čimbenicima za samoubojstvo i drugi po veličini koji pridonosi ukupnoj stopi samoubojstava nakon velikog depresivnog poremećaja.

Ona preporučuje da se ovi novi podaci shvate ozbiljno u svjetlu alarmantne stope hazardnog pijenja i rizika od samoubojstva na Novom Zelandu. Podaci Ministarstva zdravstva iz 2020. pokazuju da 21% odraslih osoba ispunjava kriterije hazardnog pijenja alkohola, dok godišnji podaci dobiveni od mrtvozornika do lipnja 2021. potvrđuju da je 607 Novozelanđana sebi tragično oduzelo život.

“Svjetska zdravstvena organizacija ističe štetno pijenje kao značajan doprinos samoubojstvu, ali naša nacionalna strategija prevencije samoubojstava nije posebno usmjerena na ovaj rizični čimbenik i nema intervencija povezanih s alkoholom. Ova studija trebala bi biti dodatni razlog za uzbunu na vladinoj razini jer je sada potrebno snažno djelovati kako bi se smanjila šteta povezana s alkoholom, posebice rizik od suicida, i na razini stanovništva i na individualnoj razini.”

Koautor i direktor CHDS studije prof. Joe Boden kaže da korištenje CHDS podataka osnažuje rezultate i učinkovitost studije, identificiranjem i procjenom specifičnog utjecaja problema vezanih uz alkohol na suicidalno ponašanje.

“Prijašnje međunarodne studije obično su regrutirale pacijente već starije od 16 godina, ograničavajući sposobnost prilagodbe na ključne rizične čimbenike u djetinjstvu”, kaže Boden. “Druge studije prikupljale su podatke iz kohortnih skupina samo jednom, u ograničenom vremenu tijekom odrasle dobi ili ispitivanjem samo muškaraca. Usporedno, sudionici ove studije intervjuirani su pet puta prije četrdesete godine, a njihova ranija dokumentirana iskustva iz djetinjstva također su uključena.”

CHDS studija je tijekom svoje povijesti mjerila veliki broj čimbenika iz djetinjstva koji bi potencijalno mogli objasniti odnos između alkohola i suicidalnog ponašanja. Za ovu studiju faktori su odabrani za analizu iz baze podataka zbog njihove poznate povezanosti s poremećajem uzimanja alkohola i samoubojstvom; uključujući obiteljski socioekonomski status, kažnjavanje u djetinjstvu, izloženost zlostavljanju i zanemarivanju, obiteljsku povijest kaznenih djela i povijest zlouporabe alkohola. Osim toga, studija je također mogla uzeti u obzir potencijalni utjecaj drugih pokazatelja nedaća u odrasloj dobi, kao što su status zaposlenja, nestabilnost u vezi i zadovoljstvo životom.

Izvornik: Crossin R, Cleland L, McLeod GF, i sur. The association between alcohol use disorder and suicidal ideation in a New Zealand birth cohort. Aust N Z J Psychiatry. 2021 Dec 13:48674211064183.

Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med.

Skip to content