Glavni cilj ispitivanja bio je identificirati dugoročne učinke liječenja kontinuiranim pozitivnim tlakom u dišnim putovima (eng. conitinuos positive airway pressure – CPAP) kod bolesnika koji istovremeno boluju od sindroma opstruktivne apneje u spavanju (eng. opstructive sleep apnea syndrome – OSAS) i blagog kognitivnog poremećaja (eng. mild cognitive impairment – MCI) odnosno demencije u Alzheimerovoj bolesti (eng. Alzheimer disease dementia – ADD). 

Retrospektivna multicentrična studija obuhvatila je pacijente pogođene blagim kognitivnim poremećajem ili Alzheimerovom demencijom, dijagnosticiranih prema osnovnim kliničkim i biomarkerskim kriterijima, a koji također boluju i od opstruktivne apneju u spavanju. Uključeni su samo pacijenti koji su tijekom praćenja barem jednom godišnje bili na ambulantnoj kontroli radi praćenja kognitivnog pogoršanja i pridržavanja liječenja CPAP-om. Tijekom prvog i naknadnih pregleda učinjene su MMSE (od eng. minimental state exemination) i ljestvica za kliničku ocjenu demencije (eng. clinical dementia rating – CDR).

U ispitivanje su bila uključena dvadeset i četiri pacijenta raspoređena prema dijagnozi blagog kognitivnog poremećaja (n = 8) ili Alzheimerove demencije (n = 16). U početku nije bilo značajnih razlika u analiziranim varijablama između pacijenata koji jesu i onih koji nisu adekvatno koristili terapiju CPAP-om. U cijeloj skupini utvrđen je značajan pad vrijednosti rezultata na MMSE ljestvici te značajno povećanje rezultata na CDR ljestvici između početne vrijednosti i kasnijih praćenja.

S druge strane, nije zabilježeno promjena dnevne pospanosti mjerene Epworth skalom pospanosti. Pronađena je značajna razlika za prosječnu promjenu rezultata CDR-a budući su pacijenti koji nisu adekvatno koristili CPAP uređaj pokazali veću promjenu CDR-a u usporedbi s pacijentima koji su redovito koristili CPAP uređaj.

Ova studija ukazuje na značaj liječenja opstruktivne apneje u spavanju u usporenju progresije kognitivnog deficita, pri čemu posebno treba istaknuti jednostavnost u primjeni CPAP-a uz veliki terapijski učinak. 

 

Izvornik: Liguori C, Cremascoli R, Maestri M. i sur. Obstructive sleep apnea syndrome and Alzheimer’s disease pathology: may continuous positive airway pressure treatment delay cognitive deterioration?. Sleep and Breathing. 2021 Feb 22:1-5.

Preveo: Damir Mulc, dr.med.

Skip to content