Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče, a nakon provedenog postupka oglašavanja od 14. do 24. siječnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 6 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

ODLUKU

I. Poništava se Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme od 11. veljače 2022. godine Ur.broj: 23-100/8-22.

II. Za prijam u radni odnos na radno mjesto medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme izabire se: Patricija Levak

Obrazloženje

Dana 14. veljače 2022. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto medicinske sestre/tehničara u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca,

Dana 11. veljače 2022. godine donesena je Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara. S obzirom da je 17. veljače 2022. godine izabrani kandidat pisanim putem odustao od navedenih poslova, poništava se predmetna Odluka.

Od ostalih prijavljenih kandidata Patricija Levak ispunjava uvjete za radno mjesto medicinske sestre/tehničara te je stoga donesena odluka kao iz izreke.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnatelju Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content