Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče, a nakon provedenog postupka oglašavanja od 19. do 29. siječnja 2024. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

O D L U K U

 

  1. Poništava se Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme od 09. veljače 2024. godine Ur.broj: 23-597/4-24.
  1. Za prijam u radni odnos na radno mjesto medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme izabire se:  Teuta Luma

 

 

Obrazloženje

Dana 19. siječnja 2024. godine objavljen je natječaj za prijam radnika na radno mjesto medicinske sestre/tehničara u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Dana 9. veljače 2024. godine donesena je Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara. S obzirom da je 13. veljače 2024. godine izabrani kandidat odustao od navedenih poslova, poništava se predmetna Odluka.

Od ostalih prijavljenih kandidata Teuta Luma ispunjava uvjete za radno mjesto medicinske sestre/tehničara te je stoga donesena odluka kao iz izreke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnatelju Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od objave Odluke.

 

Skip to content