Ponovljeno stručno predavanje za medicinske sestre „Zdravstvena njega bolesnika s ovisnosti“ održat će se u četvrtak, 23. travnja 2015. godine u 14,00 sati u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče. Predavačica Đurđica Gregurek, prvostupnica sestrinstva.

Skip to content