Najopsežnija studija do sada koja istražuje jesu li e-cigarete ulazna vrata za pušenje ili odvikavanje od njega otkriva da, na razini populacije, nema naznaka da e-cigarete i drugi alternativni nikotinski proizvodi potiču pušenje.

Studija, koju je provelo Sveučilište Queen Mary u Londonu, također je pronašla neke dokaze da se ovi proizvodi natječu s cigaretama i tako mogu ubrzati odumiranje pušenja, ali ovo otkriće je samo okvirno i potrebno je više podataka kako bi se odredila veličina ovog učinka. Istraživanje je objavljeno u časopisu Public Health Research.

Studija je uspoređivala vremenski tijek uporabe i prodaje elektroničkih cigareta sa stopama pušenja i prodajom cigareta u zemljama s povijesno sličnim putanjama pušenja, ali različitim trenutnim propisima o e-cigaretama. Uspoređivane su Ujedinjena Kraljevina (UK) i SAD s Australijom, gdje je zabranjena prodaja e-cigareta koje sadrže nikotin. Također su praćene interakcije između pušenja i nikotinskih alternativa koje su popularne u drugim zemljama, uključujući uporabu oralnih nikotinskih vrećica u Švedskoj i proizvoda koji zagrijavaju, a ne spaljuju duhan u Japanu i Južnoj Koreji, gdje se naširoko koriste.

Pad broja pušača u Australiji bio je sporiji nego u UK-u, te sporiji nego u UK-u i SAD-u među mladima i u nižim socioekonomskim skupinama. Pad prodaje cigareta također se više ubrzao u UK-u nego u Australiji. Porast prodaje grijanih duhanskih proizvoda u Japanu pratio je značajan pad prodaje cigareta.

Istraživači primjećuju da se, budući da ljudi mogu koristiti i cigarete i alternativne proizvode, podaci o prevalenciji za te proizvode preklapaju, pa su potrebna duža vremenska razdoblja da se utvrde bilo kakvi učinci isključivog korištenja novih proizvoda na prevalenciju pušenja. Također kažu da naznake da alternativni nikotinski proizvodi zamjenjuju pušenje – osobito veličina ovog učinka – moraju biti potvrđene kada bude dostupno više podataka. Kako budu dolazili novi podaci o prevalenciji i prodaji, analize će postati informativnije.

Profesor Peter Hajek sa Sveučilišta Queen Mary u Londonu kaže: “Rezultati ove studije smanjuju zabrinutost da dostupnost e-cigareta i drugih niskorizičnih nikotinskih proizvoda potiče pušenje. Nema naznaka za to, a postoje neke naznake da se zapravo natječu s cigaretama, no potrebno je više podataka tijekom duljeg vremenskog razdoblja da se odredi veličina ovog učinka.”

Koautor, profesor Lion Shahab, kaže: “Ova sveobuhvatna analiza pruža sigurnost da zemlje koje su usvojile progresivniji stav prema e-cigaretama nisu primijetile štetan utjecaj na stope pušenja. Ako ništa drugo, rezultati sugeriraju da su za sada češće e-cigarete istisnule štetne cigarete u tim zemljama. Međutim, budući da se ovo područje brzo mijenja, s novim tehnologijama koje svake godine dolaze na tržište, i dalje je važno nastaviti praćenje nacionalnih podataka.”

Profesor Brian Ferguson, direktor Javnozdravstvenog istraživačkog programa (NIHR) kaže: “Početni rezultati ove studije su vrijedni, ali još uvijek se ne mogu donijeti čvrsti zaključci. Potrebno je više istraživanja u ovom području kako bi se bolje razumio kakav bi utjecaj alternativni nikotinski proizvodi, poput e-cigareta, mogli imati na stopu pušenja.”

 

Izvornik: Hajek P. Effects of reduced-risk nicotine delivery products on smoking prevalence and cigarette sales: the GIRO observational study. Public Health Research (2023)

Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med.

Skip to content