Poremećaji uzimanja psihoaktivnih tvari (SUD) spadaju u nekoliko zdravstvenih stanja koja je američki Centar za kontrolu bolesti (CDC) identificirao kao ona koja povećavaju rizik od teških komplikacija COVID-19. Iz tog je razloga osobito važno da se konzumenti droga i ovisnici o drogama cijepe. Budući da osobe koje su u prošlosti doživljavali stigmu od zdravstvenog sustava zbog ovisnosti mogu oklijevati, lokalni čelnici, pružatelji zdravstvenih usluga i ostale odgovorne osobe moraju poticati i omogućiti cijepljenje osoba s problemom konzumiranja droga.

Sve više podataka govori o većem riziku od zaraze COVID-19 osoba s problemom ovisnosti: Analizom elektroničkih zdravstvenih kartona 73 milijuna pacijenata u američkim bolnicama, otkriveno je da osobe sa SUD-om, osobito nedavno dijagnosticirane, imaju mnogo veći rizik (1) od zaraze COVID-19 u odnosu na druge osobe ili pretrpe najgore ishode; to se posebno odnosi na crnce. Studije u Koreji (2) i New Yorku (3) pronašle su sličnu vezu između SUD-a i vulnerabilnosti na COVID-19. To je pokazala i analiza podataka 54.529 pacijenata (4) od strane istraživača sa Sveučilišta Texas u Galvestonu. Ti su istraživači također sugerirali da kronična kardiovaskularna ili respiratorna stanja povezana s uzimanjem droga mogu utjecati na veću vulnerabilnost.

Svatko stariji od 12 godina u SAD-u sada ima pravo na cijepljenje. Ključno je da ljudima ne može biti uskraćeno cijepljenje zbog zdravstvenih stanja, uključujući konzumaciju droga ili ovisnost o drogama. Zajednice i zdravstveni sustavi svugdje u zemlji osiguravaju cjepiva besplatno, bez obzira na imigracijski status ili zdravstveno osiguranje. Primateljima se ne može naplatiti niti pregled, niti bilo koja druga naknada. Sva tri cjepiva koja je odobrila FDA smatraju se jednako učinkovitima i sigurnima.

Međutim, strahovi oko cjepiva, nepovjerenje u vladu i farmaceutsku industriju te krive informacije sprječavaju mnoge ljude da se odluče na potencijalno spasonosnu mjeru cijepljenja. Kolebanje oko cijepljenja moglo bi biti poseban problem za osobe prema kojima se možda u prošlosti loše postupalo u zdravstvenom sustavu zbog uzimanja droga.

Istraživanje (5) koje je prošle godine proveo Forum o politikama prevencije ovisnosti (APF) pokazalo je da gotovo polovica njihovog uzorka (osobe koje aktivno uzimaju droge, liječe se ili oporavljaju) izražava nespremnost za cjepivo protiv COVID-19. Razlozi koje su navodili ispitanici uključuju nepovjerenje u vladu, opreznost u vezi s brzinom razvoja cjepiva i skepticizam da su oni u većem riziku.

Ispitanici u istraživanju APF-a također kažu kako vjeruju vlastitom liječniku više nego bilo kojem drugom pojedincu kada je riječ o donošenju odluka vezanih uz zdravlje, što je u skladu s drugim istraživanjima koja pokazuju kako ljudi najviše vjeruju svojim pružateljima zdravstvenih usluga u vezi s informacijama o COVID-19 i cijepljenju. To znači da su zdravstveni radnici kao ‘pouzdani glasnici’ u najboljoj poziciji pomoći uvjeriti pacijente u sigurnost cjepiva i u mnoge važne blagodati cijepljenja.

Nema dokaza da su cjepiva protiv COVID-19 manje sigurna ili učinkovita za osobe koji konzumiraju droge, osobe koje imaju SUD ili one koji primaju lijekove za liječenje ovisnosti. A za te pojedince, prednosti su daleko veće od smanjenja rizika od zaraze ili doživljavanja najgorih učinaka COVID-19. Važno je da cijepljenje ponovno omogućuje sigurno okupljanje s drugima. Izolacija je rizični čimbenik za recidiv, a skupine za oporavak prošle su godine morale prekinuti sastanke uživo. Za neke su virtualni sastanci bili spas; za druge nisu primjerena zamjena za interakcije licem u lice, a možda nisu ni moguće. Tako će osobe s problemom ovisnosti i možda drugim psihičkim poremećajima poput depresije ili anksioznosti koje je pogoršao stres od izolacije, cijepljenje vratiti u normalu, uključujući veći pristup socijalnoj podršci.

Osobe koje konzumiraju droge također ne moraju brinuti o privatnosti prilikom dobivanja cjepiva zbog straha da će morati otkriti prošlu ili sadašnju uporabu droga. Osobe koje cijepe neće pitati o tome uzimate li droge. Primatelji neće trebati davati anamnestičke podatke, osim o poznatim alergijama na cjepiva ili stanjima povezanim s imunološkim ili hematološkim sustavom koji su potencijalno važni za primanje cjepiva.

Pružatelji zdravstvenih usluga, ljekarne, centri za liječenje i ostali koji su dio nastojanja oko primjene cjepiva trebali bi dati prednost pokušajima dolaska do osoba koje konzumiraju droge. Programi liječenja ovisnosti o opioidima i programi razmjene igala i šprica, na primjer, također bi trebali uputiti korisnike na cijepljenje. Mobilni timovi za cijepljenje sada su dostupni na nekim mjestima kako bi mogli služiti ljudima sa složenim obvezama i problemom stanovanja.

Neke od inovativnih strategija uvedenih tijekom pandemije za pružanje liječenja ovisnosti i dostavu lijekova osobama s poremećajima uzimanja psihoaktivnih tvari, poput mobilnih kombija koji izdaju lijekove za poremećaj uzimanja opioida, mogu se iskoristiti i za osiguravanje cjepiva protiv COVID-19. Modaliteti telemedicine koji se sve više koriste za korekciju lijekova mogu se koristiti za informiranje i poticanje pacijenata na cijepljenje. Centri za liječenje i drugi pružatelji usluga također mogu kontaktirati svoje pacijente putem tekstualnih poruka. Uz financiranje Zaklade za nastojanja oko opioidne krize, APF je uspostavio Navigator cjepiva kako bi ljudima s problemom uzimanja droga pomogao u navigaciji oko lokalne složenosti rasporeda cjepiva i kako bi riješio bilo kakve probleme zbog cijepljenja.

Izvornik: NIDA. 2021, June 11. Encourage People with Substance Use Disorders to Get Vaccinated Against COVID-19.

Bilješke:

Wang QQ, Kaelber DC, Xu R, Volkow ND. COVID-19 risk and outcomes in patients with substance use disorders: analyses from electronic health records in the United States. Mol Psychiatry. 2021;26(1):30-9.
Ji W, Huh K, Kang M, i sur. Effect of Underlying Comorbidities on the Infection and Severity of COVID-19 in Korea: a Nationwide Case-Control Study. J Korean Med Sci. 2020 Jun 29;35(25):e237.
Allen B, El Shahawy O, Rogers ES, i sur. Association of substance use disorders and drug overdose with adverse COVID-19 outcomes in New York City: January-October 2020. J Public Health (Oxf). 2020 Dec 26:fdaa241.
Baillargeon J, Polychronopoulou E, Kuo YF, Raji MA. The Impact of Substance Use Disorder on COVID-19 Outcomes. Psychiatr Serv. 2021;72(5):578-81.
Mellis AM, Kelly BC, Potenza MN, Hulsey JN. Trust in a COVID-19 vaccine among people with substance use disorders. Drug Alcohol Depend. 2021 Mar 1;220:108519.

Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med.

Skip to content