Jačina kanabisa, sadržaj ∆9-tetrahidrokanabinola (THC), koji se obično izražava kao postotak suhe težine, znatno je porasla diljem svijeta tijekom posljednja četiri desetljeća . Ova veća jačina predstavlja rizik od veće štete zbog dokaza o pozitivnoj povezanosti između jačine kanabisa i štetnih psihijatrijskih učinaka dugotrajne uporabe kanabisa. Ovaj članak daje pregled dokaza za ovu povezanost.

Veća jačina kanabisa

Jačina kanabisa povećala se dva do tri puta i na ilegalnim tržištima i na legaliziranim tržištima u SAD-u u posljednja četiri desetljeća. Nedavni sustavni pregledni članak procjenjivao je promjene jačine u više od 66 000 uzoraka kanabisa koje su zaplijenile službe za provođenje zakona između 1970. i 2017. . Ti su uzorci zaplijenjeni u SAD-u, zapadnoj Europi i Novom Zelandu. Prosječna koncentracija THC-a u biljnom kanabisu porasla je s oko 4% tijekom 1980-ih na 6-12% tijekom 21. stoljeća. Jačina smole kanabisa porasla je s oko 10% tijekom 1980-ih na oko 30% tijekom 21. stoljeća. U zasebnoj studiji više od 18 000 ilegalnih uzoraka kanabisa koje je zaplijenila američka Uprava za suzbijanje droga (DEA) utvrđeno je da se prosječna jačina proizvoda od cvijeta kanabisa povećala sa 6% u 2008. na 13.6% u 2017. . Prosječna jačina hašiša (koncentrirani oblik cvijeta kanabisa) porasla je s 23% u 2008. na 46% u 2017., uz velike varijabilnosti u koncentracijama THC-a. Neki uzorci imali su koncentraciju THC-a od čak 42% u 2008. i 72% u 2017. godini.

Jačina kanabisa također je visoka u proizvodima koji se prodaju u legalnim specijaliziranim trgovinama u SAD-u. Istraživanje iz 2019. godine o online reklamiranom sadržaju THC-a u 8505 proizvoda od cvijeta kanabisa koje prodaje 655 licenciranih trgovina u devet američkih saveznih država otkrilo je srednju jačinu kanabisa od 20% THC-a, ali neki proizvodi imali su jačinu do 50% THC-a . Nije bilo značajne razlike u prosječnoj jačini između proizvoda koje reklamiraju trgovine za medicinski kanabis (19.2% THC) i proizvoda koje reklamiraju trgovine za rekreakcijsku marihuanu (21.5% THC). Legalizacija kanabisa i rezultirajuća komercijalizacija industrije potaknula je razvoj i marketing proizvoda sve veće i veće jačine; to uključuje koncentrate i ekstrakte . Takvi proizvodi sada imaju jačinu od čak 60-90% THC-a.

Jačina kanabisa i štetni učinci

Akutni psihološki i psihomotorni učinci THC-a u laboratorijskim studijama uvelike ovise o dozi , tj. veće doze obično proizvode jače i dugotrajnije učinke. Stoga je moguće pretpostaviti da bi dugotrajna uporaba visokopotentnog kanabisa bila povezana s povećanim rizikom od štetnih učinaka. Povezanost između jačine kanabisa i rizika za svaku od četiri glavne psihološke štete uzrokovane uporabom kanabisa: psihoza, poremećaj uzimanja kanabisa, anksioznost i depresija — istraživana je u više studija . Sve ove studije koristile su dizajn opservacijskih studija — istraživanje parova, presječno ili prospektivno kohortno istraživanje. Niti jedna studija nije koristila dizajn intervencijske studije koja bi pružila uvjerljivi dokaz uzročnosti.

Uporaba visokopotentnog kanabisa, u usporedbi s uporabom kanabisa slabije jačine ili neuzimanjem kanabisa, značajno povećava (barem dva puta) vjerojatnost razvoja prve epizode psihoze i recidiva nakon remisije, povećava intenzitet pozitivnih simptoma i skraćuje latenciju za razvoj psihoze (kraće do četiri godine).

Studije o poremećaju uzimanja kanabisa daju manje konzistentne rezultate. Četiri od šest studija otkrile su značajnu povezanost između uporabe visokopotentnog kanabisa i vjerojatnosti razvoja poremećaja uzimanja kanabisa. Dvije studije nisu pronašle značajnu povezanost. Nije bilo očitih razlika u kvaliteti među studijama (pet od šest studija ocijenjene su kao studije loše kvalitete).

Studije povezanosti između jačine kanabisa i anksioznosti ili depresije daju nekonzistentne rezultate. Neke studije pokazuju značajnu pozitivnu povezanost, dok druge ne pokazuju značajnu povezanost. Većina studija ocijenjena je lošom kvalitetom.

Interpretacija podataka

Uočenu povezanost između jačine kanabisa i štetnih psihijatrijskih učinaka treba tumačiti oprezno. Većina studija ocijenjena je kao loše kvalitete zbog velikih metodičkih ograničenja. Uobičajena ograničenja uključuju male ili nereprezentativne uzorke i nemogućnost statističke kontrole relevantnih zbunjujućih varijabli kao što su trajanje uporabe kanabisa i uporaba drugih psihoaktivnih tvari. Jačina kanabisa gotovo se uvijek temeljila na samoprocjeni, a ne na stvarnoj analizi sadržaja THC-a; definicije visoke potentnosti razlikuju se od studija do studija. Što je najvažnije, čak ni najstrože osmišljena asocijacijska studija ne može dokazati uzročnost. Uvijek je moguće da zbunjujući čimbenici, bilo poznati ili nepoznati, zapravo objašnjavaju promatranu povezanost. Na primjer, neki prethodni čimbenik mogao bi objasniti i sklonost uporabi visokopotentnog kanabisa i vjerojatnost štetnih učinaka uzimanja kanabisa.

U prosudbi odražava li uočenu povezanost uzročnu vezu može pomoći skup od devet kriterija. Ove je kriterije prije gotovo 60 godina razvio britanski epidemiolog Austin Bradford Hill , koji se obično nazivaju Bradford Hillovi kriteriji. Sudeći prema ovim kriterijima, samo je povezanost sa psihozom vjerojatno uzročna, na temelju trenutnih dokaza. Svih osam studija pokazalo je konzistentne rezultate najmanje dvostrukog povećanja rizika od psihoze, s uporabom kanabisa prije pojave psihoze. Postoji jasan gradijent doza-odgovor između neuzimanja kanabisa, uporabe kanabisa niske i visoke potentnosti. Manje je vjerojatna uzročna povezanost između poremećaja uzimanja kanabisa, tjeskobe i depresije, budući da mnoge studije ne pokazuju značajnu povezanost. Studije u kojima su sudjelovali korisnici medicinskog kanabisa posebno su problematične jer je često nejasno jesu li simptomi anksioznosti ili depresije prethodili ili uslijedili nakon uporabe kanabisa.

Zaključci

Jačina (sadržaj THC-a) kanabisa, kako ilegalnog tako i legalnog, znatno je porasla u posljednja četiri desetljeća, što može rezultirati većom vjerojatnošću razvoja štetnih psihijatrijskih učinaka. Međutim, dokazi o povezanosti između jačine kanabisa i štetnih psihijatrijskih učinaka snažni su samo za psihozu. Dokazi o povezanosti s poremećajem uzimanja kanabisa, anksioznošću ili depresijom nisu konzistentni; većina studija je loše kvalitete. S obzirom na potencijalne kliničke i zdravstvene štete od sada dostupnog visokopotentnog kanabisa, hitno su potrebne visokokvalitetne istraživačke studije.

Autor: David A Gorelick, University of Mariland, School of Medicine (asam.org)

Bilješke:

1. Freeman TP, Craft S, Wilson J, i sur. Changes in delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) concentrations in cannabis over time: systematic review and meta-analysis. Addiction. 2021;116(5):1000-10.

2. Chandra S, Radwan MM, Majumdar CG, i sur. New trends in cannabis potency in USA and Europe during the last decade (2008-2017). Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2019;269(1):5-15.

3. Cash MC, Kunnane K, Fan C, i sur. Mapping cannabis potency in medical and recreational programs in the United States. PLoS ONE. 2020;15(3): e0230167.

4. Hinckley JD, Hopfer C.  Marijuana Legalization in Colorado: Increasing Potency, Changing Risk Perceptions, and Emerging Public Health Concerns for Youth. Adolesc Psychiatry. 2021;11(2): 95-116.

5. Hindley G, Beck K, Borgan F, i sur. Psychiatric symptoms caused by cannabis constituents: a systematic review and meta-analysis. Lancet Psychiatry 2020;7: 344–53.

6. Boggs DL, Cortes-Briones JA, Surti T, i sur. The dose-dependent psychomotor effects of intravenous delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) in humans. J Psychopharmacology 2018;32(12):1308-18.

7. Petrilli K, Ofori S, Hines L, i sur. Association of cannabis potency with mental ill health and addiction: a systematic review. Lancet Psychiatry. 2022;9(9):736-50.

8. Fedak KM, Bernal A, Capshaw ZA, i sur. Applying the Bradford Hill criteria in the21st century: how data integration has changed causal inference in molecular epidemiology. Emerg Themes Epidemiol. 2015;12:14.

Skip to content