Opstruktivna apneja u spavanju (OSA) često je neprepoznato stanje s velikim utjecam na dnevno funkcioniranje.

U srpnju 2022. godine skupina znanstvenika iz više medicinskih ustanova u Rimu je u časopisu Journal of Clinical Medicine objavila pregledni rad o povezanosti sindroma opstruktivne apneje u spavanju i dnevne pospanosti s rizikom prometnih nesreća u populaciji odraslih osoba. Istražene su i spolne razlike u navedenim podatcima te rizičnim faktorima.

Znanstvenici su analizirali podatke iz više kliničkih istraživanja u kojima se uspoređivala učestalost prometnih nesreća u populaciji odraslih osoba kod kojih je prisutna dnevna pospanost i/ili OSA s učestalošću prometnih nesreća u kontrolnoj skupini ispitanika, kod kojih nisu bile prisutne navedene tegobe.

Rezultati istraživanja pokazali su kako je rizik za prometnu nesreću 2.36 puta veći kod ispitanika sa OSA, podjednako velik kod vozača komercijalnih i nekomercijalnih vozila. Nije zamijećena statistički značajna povezanost između dnevne pospanosti i prometnih nesreća, no ispitanici sa poremećajem disanja u spavanju su imali 1.81 puta veći rizik za prometne nesreće. Pri istraživanju spolnih razlika, istraživači su uočili kako su u dosadašnjim istraživanjima žene bile slabije zastupljenje te kako su podatci za žene, koje su u tim istraživanjima sudjelovale, promatrani skupno s podatcima za muškarce, čime je onemogućeno praćenje specifičnog rizika vezanog za ženski spol.

Zaključno, autori su naveli da bi poremećaji spavanja trebali sustavno biti uzeti u obzir kod procjene vozačke sposobnosti neprofesionalnih i profesionalnih vozača, kao i potrebu provedbe programa sigurnosti na cestama, skrininga u populaciji te informiranja vozača i zajednice o postojećem riziku.

 

Izvornik: Luzzi V, Mazur M, Guaragna M, Di Carlo G, Cotticelli L, Magliulo G, Marasca B, Pirro V, Di Giorgio G, Ndokaj A, Pasqualetti P, Simonelli I, Martini A, Pietrafesa E, Polimeni A. Correlations of Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Daytime Sleepiness with the Risk of Car Accidents in Adult Working Population: A Systematic Review and Meta-Analysis with a Gender-Based Approach. J Clin Med. 2022 Jul 8;11(14):3971.

Prema izvorniku pripremio dr. Tvrtko Žarko.

Skip to content