Nova studija na gotovo pet milijuna poroda u Kaliforniji od 2001. do 2012. godine otkriva da su bebe rođene od majki kojima je kod porođaja dijagnosticiran poremećaj uzimanja kanabisa češće imale negativne zdravstvene ishode poput prijevremenog poroda i niske porođajne težine, u usporedbi s bebama rođenim od majki bez dijagnoze poremećaja uzimanja kanabisa. Analiza objavljena u časopisu Addiction samo je jedan od brojnih dokaza kako je prenatalna izloženost kanabisu (marihuani) povezana s lošijim ishodima trudnoće, i rasvjetljava dimenziju zdravlja dojenčadi do godine dana.

Nedavne studije pokazale su da konzumacija kanabisa tijekom trudnoće raste, a neke buduće majke navode kako kanabisom ublažavaju mučninu i povraćanje povezane s trudnoćom. Medicinski stručnjaci izražavaju zabrinutost zbog ovih obrazaca jer je dokazano da aktivna komponenta kanabisa, delta-9-tetrahidrokanabinol (THC), dolazi do fetusa i dojenčadi kroz placentu, odnosno majčino mlijeko. Nadalje, THC remeti normalnu funkciju endokanabinoidnog sustava, za koji se pokazalo da igra ključnu ulogu u razvoju fetalnog mozga i u trudnoći, uključujući implantaciju embrija u maternicu i održavanje posteljice.

U aktualnoj studiji znanstvenici su otkrili da je među 4.83 milijuna analiziranih parova majka-dijete, 20 237 žena imalo dijagnozu poremećaja uzimanja kanabisa kod poroda, što nadilazi povremenu uporabu kanabisa i uključuje ispunjavanje specifičnih kriterija za obrazac kontinuirane uporabe kanabisa unatoč negativnim posljedicama. Ne ispunjavaju svi ljudi koji konzumiraju kanabis kriterije za poremećaj uzimanja kanabisa, a u ovom se istraživanju dijagnoza temeljila na informacijama dobivenim od samih majki. Zato znanstvenici smatraju da je stvarna učestalost uporabe kanabisa i poremećaja uzimanja kanabisa u istraživanoj populaciji vjerojatno mnogo veća od dobivenih podataka.

“Iako ne možemo utvrditi da je uporaba kanabisa uzrokovala negativne ishode u ovoj studiji, ovi podaci pozivaju na oprez glede uporabe kanabisa tijekom trudnoće”, kaže ravnateljica NIDA-e dr. Nora D. Volkow. “Pomna analiza podataka poput ovih jedan je od načina kako odgovorno proučavati utječe li uporaba kanabisa na razvoj djeteta, sve dok se širom naše zemlje odvija prirodni eksperiment na mjestima na kojima kanabis trudnicama postaje široko dostupan.”

Analiza otkriva da je dijagnoza poremećaja uzimanja kanabisa na temelju medicinske dokumentacije tijekom poroda porasla s 2% u 2001. na 6.9% u 2012. Da bi se procijenila povezanost između poremećaja uzimanja kanabisa i zdravstvenih ishoda dojenčadi, znanstvenici su uspoređivali parove majka-dijete povezane s dijagnozom poremećaja uzimanja kanabisa s 40 474 kontrolna para majka-dijete sa sličnim demografskim podacima i čimbenicima majčinog zdravlja. Djeca rođena od majki s poremećajem uzimanja kanabisa češće od djece iz kontrolne skupine bila su nedonoščad, imala su nižu porođajnu težinu i bila manja za svoju gestacijsku dob. Ovi su nalazi u skladu s prethodnim studijama u sličnim populacijama.

“Budući da gledamo samo zdravstvene kartone, u ovoj studiji imamo puno toga što ne znamo o majkama i dojenčadi”, kaže dr. Yuyan Shi sa Sveučilišta Kalifornija u San Diegu. “Ali naša analiza podržava preporuku da zdravstveni radnici vrše probir i rješavaju poremećaj uzimanja kanabisa u svojih trudnih klijentica – kako bi zaštitili njihovo zdravlje i potencijalno zdravlje svoje novorođenčadi.”

Trenutno nije uobičajena praksa da zdravstveni radnici vrše probir na uporabu kanabisa ili poremećaj uzimanja kanabisa tijekom trudnoće, niti je uobičajeno pružati savjetovanje o nedostatku sigurnosnih podataka oko uporabe kanabisa tijekom trudnoće. Obje strategije mogu biti korisne uz poticanje trudnica da prekinu s konzumacijom kanabisa tijekom trudnoće i dojenja te upućivanje na liječenje kada je to prikladno.

Izvornik: Shi Y, Zhu B, Liang D. The associations between prenatal cannabis use disorder and neonatal outcomes. Addiction. 2021 Apr 22.
Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med.
Skip to content