DemarinPred prepunom dvoranom Edukacijskog centra Klinike za psihijatriju Vrapče akademkinja Vida Demarin dana 24. ožujka 2015. održala je predavanje pod naslovom MOZAK I KREATIVNOST.

Predavanje je izazvalo veliki interes kolega i veliku diskusiju.

Posebna zanimljivost predavanja je u tome što je s jedne strane bilo riječi o vrlo stručnim (znanstvenim) podacima koji govore o funkcioniranju i aktiviranju pojedinih dijelova mozga kod kreiranja ili praćenja glazbenih, likovnih i drugih umjetničkih dijela, a s druge strane o zanimljivim pričama o bolestima nekih slavnih umjetnika.

Skip to content