Stručno predavanje za medicinske sestre „Bolesnikova sigurnost – rano prepoznavanje nuspojava antipsihotika“ održat će se u četvrtak, 19. ožujka 2015. godine u 14,00 sati u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče.

Predavačica: Bojana Šoštarić, prvostupnica sestrinstva.

Skip to content