Stručno predavanje „Upravljanje rizicima u zdravstvenoj skrbi“ biti će održano 25. veljače 2016. godine u 14 sati u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče.

Predavač će biti Senka Repovečki, mag.med.techn.

Skip to content