Prof.dr.sc. Vera Folnegović Šmalc
(1943 – 2020)

Dana 1. siječnja 2020. godine, u 77. godini života preminula je profesorica Vera Folnegović Šmalc.
Vijest o smrti naše drage profesorice iskreno nas je rastužila, a istovremeno podsjetila na završetak jednog sjajnog perioda hrvatske psihijatrije kojega je i sama bila kreatorica.
Zauvijek će ostati zabilježena zlatnim slovima u bogatoj povijesti naše bolnice kao iznimna, velika stručnjakinja, velika učiteljica psihijatrije generacijama studenata i specijalizanata, a nadasve kao osoba koja je plijenila svojim duhom i dobrohotnošću.
Profesorica Folnegović Šmalc svoj je profesionalni život posvetila osobama oboljelim od psihičkih poremećaja koje je iskreno prihvaćala i voljela, neumorno radila na destigmatizaciji psihijatrijske struke te zasigurno svojim djelovanjem otvarala vrata naše Bolnice i učinila puno na njezinoj prepoznatljivosti u suvremenoj psihijatriji.
Prof. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc, dr. med., neuropsihijatrica, rođena je 1943. godine u Požegi gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz neuropsihijatrije završila je u Zagrebu.
Od 1973. godine do odlaska u mirovinu 2010., radila je u ”Vrapču”, prvo kao odjelna liječnica, zatim šefica službe te kao predstojnica klinike. Bila je redovita profesorica psihijatrije u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavala je psihopatologiju na Filozofskom i Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Bila je voditeljica nekoliko kolegija na postdiplomskim studijima sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Bila je članica niza stručnih društava te predsjednica Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju HLZ-a i Kolegija za psihijatriju i psihološku medicinu Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i stranim stručnim skupovima. Publicirala je oko 500 stručnih i znanstvenih radova (i sažetaka) u domaćim i stranim stručnim časopisima među kojima je i niz poglavlja u knjigama domaćih i stranih urednika. Bila je urednica hrvatskih izdanja DSM-IV i Klasifikacije mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja – klinički opisi i dijagnostičke smjernice, MKB –10. Bila je koautorica i kourednica devet knjiga.
Uz veliku zahvalnost i ponos što je bila naša učiteljica, naša profesorica, oprostit ćemo se od prof.dr.sc. Vere Folnegović Šmalc na komemoraciji koja će se održati u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče u srijedu 8. siječnja 2020. godine u 10,00 sati.

Skip to content