Projekt „Podizanje kompetencija zdravstvenih radnika za potrebe osoba s demencijom u cilju prevencije napredovanja bolesti i delirija”

Ukupna vrijednost projekta: 998.025,96 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 998.025,96 kuna (financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Komponenta II, Promicanje zdravlja)

Razdoblje provedbe projekta: 11.2.2020. do 11.8.2021.

Sažetak: Ovim se projektom podižu kompetencije zdravstvenih radnika za potrebe osoba s demencijom u cilju prevencije napredovanja bolesti i delirija. Projektom će se educirati zdravstveni djelatnici kod kojih se pacijenti ne liječe zbog primarne bolesti te nisu upućeni u specifične vještine upravljanja tim stanjem. Provodit će se kroz fokusirane radionice i kongres Alzheimer alijanse.

Opširnije:

Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization/WHO) proglasila je 2012. godine Alzheimerovu bolest (AB) svjetskim javnozdravstvenim prioritetom te naložila svim svojim članicama da djeluju jer će po svemu sudeći AB u skoroj budućnosti postati sve veća i veća prijetnja čovječanstvu. Hrvatska populacija stari, a sa većim brojem starijih od 60 godina raste i postotak oboljelih od demencije, ali i problema u liječenju i skrbi koji su s njom povezani. U hrvatskim bolnicama 65 posto svih hospitalizacija čine liječenja osoba starijih od 60 godina, smrtnost tih pacijenata tijekom liječenja doseže i 30 posto. Tom velikom postotku smrtnosti pridonosi manjak kompetencija osoblja u prepoznavanju potreba koje ta životna dob ima. Nakon operativnog zahvata, rizik da će osoba starije životne dobi doživjeti delirij, hitno i vrlo često smrtonosno stanje, iznosi gotovo 50 posto. U Klinici za psihijatriju Vrapče, u kojem je Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, svakodnevno na liječenje dolaze osobe starije životne dobi upućene iz zagrebačkih ustanova s komplikacijama prethodnog liječenja, koje su se u većini situacija mogle prevenirati.

U posljednjih deset godina prevenciju razumijemo ne više kao primarnu, sekundarnu i tercijarnu, nego univerzalnu (za populaciju), selektivnu (za rizične skupine u populaciji) i indiciranu prevenciju (za zaustavljanje progresije ranih znakova), uz koje se kontinuirano radi na unaprjeđivanju zdravlja. Naš projekt oslanja se na taj model, sa svrhom pružanja specifičnih kompetencija zdravstvenim djelatnicima vezanih uz liječenje i skrb osoba s demencijom. Projekt ima dvije ciljne skupine, koje su komplementarne a to su: zdravstveni djelatnici koji se primarno ne bave demencijom ali liječe pacijente koji su oboljeli od demencije, i članovi Alzheimer alijanse koji su također zdravstveni djelatnici koji se u praksi ali i na strateškoj razini bave demencijom. Zdravstveni radnici koji su ciljna skupina projekta su oni koji liječe pacijente koji su oboljeli od demencije ali ne bave se liječenjem njihove demencije već drugim bolestima od kojih ti pacijenti boluju. U postojećem sustavu skrbi za pacijente, takva multidisciplinarna znanja nisu dostupna liječnicima, a ključna su kako bi se spriječilo napredovanje demencije i delirij kao teška posljedica takvog stanja, stoga će se educirati 150 zdravstvenih djelatnika na jednodnevnim radionicama.

Projektom će se organizirati i kongres koji će po prvi puta okupiti Hrvatsku Alzheimer aliansu. Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, kao članice osnivači i glavni inicijatori, kroz proteklih šest godine nastojali su za Hrvatsku Alzheimer alijansu (HAA) pridobiti što više članica. HAA djeluje pod sloganom „Zajednički do boljitka“ i danas broji 26 članica, stručnih društava i udruga. Cilj kongresa je izrada zajedničkih smjernica borbe protiv Alzheimerove bolesti. Ovim će se kongresom nadopuniti rad Alianze te će se proširiti doseg projekta.

Projekt se razvija i provodit će se uz veliku podršku Grada Zagreba. Grad Zagreb je potpisao Sporazum i Povelju sa Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest, a kojima je Zagreb službeno postao Demenciji prijateljska zajednica i time se pridružio rastućem broju svjetskih metropola koje su već pokrenule taj proces, GZ pristupio je 16. prosinca 2017. Grad Zagreb je potpisivanjem ovog sporazuma postao prvi grad u RH koji će dobiti titulu Demenciji prijateljske zajednice te će pristupiti izradi Akcijskog programa za unapređenje života osoba s demencijom.

Kontakt osobe za više informacija: 

Doc.dr.sc. Suzana Uzun

Prof.dr.sc. Ninoslav Mimica

Krešimir Radić, dr.med.

Skip to content