Lijekovi

1.ALKALOID d.o.o15.992,00
2.MEDICAL INTERTRADE d.o.o.250,00
3.BELUPO d.d.93.614,60
4.MAKPHARM d.o.o.46.200,00
5.JOHNSON & JOHNSON S.E. d.o.o.530.911,04
UKUPNO686.967,64
 
Potrošni medicinski materijal
1.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA452.194,00
2.GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO33.250,50
3.MEĐUNARODNI INNER WHEEL KLUB, Praška 2, 10000 Zagreb19.500,00
4.FRIPOL d.o.o. i Prerada plastike Šantek1.000,00
5.PLIVA HRVATSKA  d.o.o.4.172,40
6.MARKO HIMELREICH6.000,00
7.DR. NATAŠA ĐURAN2.000,00
8.PRIM. GORDAN MAKARIĆ2.700,00
UKUPNO520.816,90

 

Proizvedena dugotrajna imovina i sitni inventar

1.HOTEL DUBROVNIK, Gajeva ulica 1, 10000 Zagreb2.000,00
2.BERNARDA d.o.o, Čakovečka 136/A  Pušćine, 40305 Nedelišće19.168,00
3.HILDING ANDERS d.o.o. Kralja Zvonimira 38-42, 40323 Prelog17.128,00
 UKUPNO38.296,00

 

Financijske donacije

1.CROZ  d.o.o., Lastovska 23, 10000 Zagreb15.000,00
2.MEDICAL INTERTRADE d.o.o.  Dr. Franje Tuđmana 3, 10431 Sveta Nedelja15.000,00
 UKUPNO30.000,00

Donacije lijekova:

 1. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 2. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 3. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Donacije lijekova:

 1. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 2. Eli Lilly Export S.A.
 3. Alkaloid d.o.o.
 4. Belupo d.d.
 5. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 6. Lundbeck
 7. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 8. Belupo d.d.

Donacije lijekova:

 1. Eli Lilly Export S.A.
 2. Krka-farma d.o.o.
 3. Pliva
 4. Phoenix Farmacija d.d.
 5. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 6. Belupo d.d.

 
Donacije prehrambenih proizvoda (jabuke)

 1. OPG Marko Milas

Donacije lijekova:

 • Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 • Lundbeck
 • Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 • Krka-farma d.o.o. Zagreb
 • Pliva Zagreb
 • Eli Lilly Export S.A.
 • Belupo Koprivnica
 • Alkaloid d.o.o.
 • Stoma Medical d.o.o.
 • Opća bolnica Varaždin

Donacija sitnog inventara

 • Lundbeck Croatia, Valerija Bali Babli
 • Udruga rodbine i prijatelja osoba s teškim duševnim smetnjama “Duga”, Zora Gazi Gotovac
 • Udruga za psihosocijalnu pomoć u rehabilitaciju – Zagreb

Donacije prehrambenih proizvoda (jabuke)

 • RABO d.o.o. – Miro Erkapić

 

Donacije lijekova:

 • Pliva
 • Belupo
 • Eli Lilly Export S.A.
 • Astra Zeneca
 • Johnson&Johnson
 • Oktal pharma
 • Phoenix Farmacija
 • Medika
 • Lundbeck
 • Alkaloid

Donacije prehrambenih proizvoda (jabuke i mandarine)

 • OPG HRVOJE BUNJEVAC – Kloštar Ivanić
 • OBRT BUNJEVAC – Kloštar Ivanić
 • OSATINA GRUPA d.o.o. – Semeljci
 • IVAN JURAČIĆ – Opuzen
 • IVAN SRŠEN – Opuzen
 • ZVJEZDANA FILIPOVIĆ – Opuzen
 • ŽELJKO VUČKOVIĆ – Kula Norinska
 • IGOR JURAČIĆ – Opuzen
 • IVAN JELČIĆ – Krvavac
 • JOZO VIDOVIĆ – Metković
 • MILENKO KNEŽIĆ – Blace
 • ANTE JURINOVIĆ – Opuzen
 • NIKICA GLAVOR – Opuzen
 • AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec

 

Primljene donacije lijekova u razdoblju I-VIII 2014. godine

 • Johnson & Johnson
 • Belupo
 • Pharmas
 • Pliva
 • Eli Lilly Export S.A.
 • Lundbeck
 • Medika
 • Opća bolnica Karlovac
 • Oktal pharma

Donacije novčanih sredstava za uređenje i održavanje parkovnih površina

 • Phoenix farmacija

Donacija digitalnog EP/EMG aparata za ispitivanje evociranih potencijala

 • Privredna banka Zagreb

Donacija sredstava za saniranje stepenica u krugu Bolnice

 • Medika

Donacija novčanih sredstava za edukaciju

 • KRKA – FARMA d.o.o.

Primljene donacije lijekova:

 • Pliva
 • PharmaS
 • Alkaloid
 • Oktal pharma
 • Medika
 • Phoenix farmacija
 • Belupo
 • Johnson & Johnson
 • Pfizer H.C.P. Corporation

Sponzorstvo
Johnson & Johnson – kotizacija za medicinsko usavršavanje

Skip to content