Lijekovi

1.GM PHARMA ZAGREB d.o.o.155,32€
   
  

 

   
   
  

Proizvedena dugotrajna imovina i sitni inventar

2.ZAJEDNICA PAPE IVANA XXIII3.910,14 €
   
   
   

 

Financijske donacije

3.INNER WHEEL DISTRIKT 191 5000€
   
   
   
  

Lijekovi

1.GM PHARMA ZAGREB d.o.o.362,88€
   
  

Potrošni medicinski materijal

1.Rahela Strišković612€
   
  

Proizvedena dugotrajna imovina i sitni inventar

1.ANTISEPTICA d.o.o.,
Magdalenićeva 1, Velika Gorica
450€
2.MEDICINA TRGOVINA d.o.o.
Zeleni brijeg 1C, Brezovica
300€
3.HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o.
Vojvodići 25, Sveta Nedelja
100€
  UKUPNO 850€

 

Financijske donacije

1.INEL-MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.1500€
2.STOMA MEDICAL d.o.o.
F. Folnegovića 1c, Zagreb
500€
3.EBOR PHARMA d.o.o.
V. Heinzela 62, Zagreb
1000€
4.PHOENIX FARMACIJA d.o.o.
Ozaljska 95, Zagreb
1000€
 UKUPNO
4000€

Lijekovi

1.JOHNSON & JOHNSON S.E. d.o.o.509.203,50
   
  

Proizvedena dugotrajna imovina i sitni inventar

1.ORTO REA d.o.o.3.750,00
2.Zajednice Pape Ivana XXIII32.883,33

 

Financijske donacije

1.STOMA MEDICAL d.o.o.1.000,00
2.INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.4.000,00
3.Hospitalija trgovina d.o.o.1.000,00
4.PHOENIX Farmacija d.o.o.7.000,00
5.Medical Intertrade d.o.o.5.000,00
6.ROCHE d.o.o.5.000,00
   
   
  

 

Lijekovi

1.JOHNSON & JOHNSON S.E. d.o.o.1.122.669,15
2.MEDIKA d.d. Zagreb338,40
  
 

Proizvedena dugotrajna imovina i sitni inventar

1.VIŠNJA FLEGO1.050,00

 

Financijske donacije

1.BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.5.000,00
2.INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.5.000,00
3.MYLAN HRVATSKA d.o.o.5.000,00
4.HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o.2.000,00
5.ROSHE d.o.o.5.000,00
6.LUNDBECK CROATIA d.o.o.9.000,00
   
   
  

 

Lijekovi

1.ALKALOID d.o.o15.992,00
2.MEDICAL INTERTRADE d.o.o.250,00
3.BELUPO d.d.93.614,60
4.MAKPHARM d.o.o.46.200,00
5.JOHNSON & JOHNSON S.E. d.o.o.530.911,04
                       UKUPNO686.967,64
 
Potrošni medicinski materijal
   
   
1.MEĐUNARODNI INNER WHEEL KLUB, Praška 2, 10000 Zagreb19.500,00
2.FRIPOL d.o.o. i Prerada plastike Šantek1.000,00
3.PLIVA HRVATSKA  d.o.o.4.172,40
4.MARKO HIMELREICH6.000,00
5.DR. NATAŠA ĐURAN2.000,00
6.PRIM. GORDAN MAKARIĆ2.700,00
                        UKUPNO35.372,40

 

Proizvedena dugotrajna imovina i sitni inventar

1.HOTEL DUBROVNIK, Gajeva ulica 1, 10000 Zagreb2.000,00
2.BERNARDA d.o.o, Čakovečka 136/A  Pušćine, 40305 Nedelišće19.168,00
3.HILDING ANDERS d.o.o. Kralja Zvonimira 38-42, 40323 Prelog17.128,00
 UKUPNO38.296,00

 

Financijske donacije

1. CROZ  d.o.o., Lastovska 23, 10000 Zagreb15.000,00
2.  MEDICAL INTERTRADE d.o.o.  Dr. Franje Tuđmana 3, 10431 Sveta Nedelja15.000,00
3. ALKALOID d.o.o., Slavonska avenija 6A, Zagreb45.000,00
4.INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. Orehovečki brijeg 2, Zagreb  3.000,00
5.BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o. Ulica Danica 5, Koprivnica  5.000,00
6.MYLAN HRVATSKA d.o.o. Koranska 2, Zagreb  5.000,00
7.LUNDBECK CROATIA d.o.o., Hektorovićeva ulica 2, Zagreb25.000,00
 UKUPNO113.000,00
  

 

Donacije lijekova:

 1. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 2. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 3. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Donacije lijekova:

 1. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 2. Eli Lilly Export S.A.
 3. Alkaloid d.o.o.
 4. Belupo d.d.
 5. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 6. Lundbeck
 7. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 8. Belupo d.d.

Donacije lijekova:

 1. Eli Lilly Export S.A.
 2. Krka-farma d.o.o.
 3. Pliva
 4. Phoenix Farmacija d.d.
 5. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 6. Belupo d.d.

 
Donacije prehrambenih proizvoda (jabuke)

 1. OPG Marko Milas

Donacije lijekova:

 • Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 • Lundbeck
 • Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 • Krka-farma d.o.o. Zagreb
 • Pliva Zagreb
 • Eli Lilly Export S.A.
 • Belupo Koprivnica
 • Alkaloid d.o.o.
 • Stoma Medical d.o.o.
 • Opća bolnica Varaždin

Donacija sitnog inventara

 • Lundbeck Croatia, Valerija Bali Babli
 • Udruga rodbine i prijatelja osoba s teškim duševnim smetnjama “Duga”, Zora Gazi Gotovac
 • Udruga za psihosocijalnu pomoć u rehabilitaciju – Zagreb

Donacije prehrambenih proizvoda (jabuke)

 • RABO d.o.o. – Miro Erkapić

 

Donacije lijekova:

 • Pliva
 • Belupo
 • Eli Lilly Export S.A.
 • Astra Zeneca
 • Johnson&Johnson
 • Oktal pharma
 • Phoenix Farmacija
 • Medika
 • Lundbeck
 • Alkaloid

Donacije prehrambenih proizvoda (jabuke i mandarine)

 • OPG HRVOJE BUNJEVAC – Kloštar Ivanić
 • OBRT BUNJEVAC – Kloštar Ivanić
 • OSATINA GRUPA d.o.o. – Semeljci
 • IVAN JURAČIĆ – Opuzen
 • IVAN SRŠEN – Opuzen
 • ZVJEZDANA FILIPOVIĆ – Opuzen
 • ŽELJKO VUČKOVIĆ – Kula Norinska
 • IGOR JURAČIĆ – Opuzen
 • IVAN JELČIĆ – Krvavac
 • JOZO VIDOVIĆ – Metković
 • MILENKO KNEŽIĆ – Blace
 • ANTE JURINOVIĆ – Opuzen
 • NIKICA GLAVOR – Opuzen
 • AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec

 

Primljene donacije lijekova u razdoblju I-VIII 2014. godine

 • Johnson & Johnson
 • Belupo
 • Pharmas
 • Pliva
 • Eli Lilly Export S.A.
 • Lundbeck
 • Medika
 • Opća bolnica Karlovac
 • Oktal pharma

Donacije novčanih sredstava za uređenje i održavanje parkovnih površina

 • Phoenix farmacija

Donacija digitalnog EP/EMG aparata za ispitivanje evociranih potencijala

 • Privredna banka Zagreb

Donacija sredstava za saniranje stepenica u krugu Bolnice

 • Medika

Donacija novčanih sredstava za edukaciju

 • KRKA – FARMA d.o.o.

Primljene donacije lijekova:

 • Pliva
 • PharmaS
 • Alkaloid
 • Oktal pharma
 • Medika
 • Phoenix farmacija
 • Belupo
 • Johnson & Johnson
 • Pfizer H.C.P. Corporation

Sponzorstvo
Johnson & Johnson – kotizacija za medicinsko usavršavanje

Skip to content