Donacija lijekova u 2020.

 1. ALKALOID D.O.O.
 2. MEDICAL INTERTRADE D.O.O.
 3. BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA DD
 4. MAKPHARM D.O.O.

 

Primljene donacije medicinskog potrošnog materijala u 2020.

 1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
 2. GRADSKI URED ZA  ZDRAVSTVO
 3. ZIC SAMOBOR
 4. FRIPOL I  PLASTIKA ŠANTEK
 5. PLIVA HRVATSKA D.O.O.
 6. MARKO HIMELREICH
 7. NATAŠA ĐURAN, DR. MED.
 8. PRIM. GORDAN MAKARIĆ, DR. MED.

 

Donacija lijekova u 2019.

 1. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 2. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 3. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

 

Donacija lijekova u 2018.

 1. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 2. Eli Lilly Export S.A.
 3. Alkaloid d.o.o.
 4. Belupo d.d.
 5. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 6. Lundbeck
 7. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 8. Belupo d.d.

 

Donacija lijekova u 2017.

 • Eli Lilly Export S.A.
 • Krka-farma d.o.o.
 • Pliva
 • Phoenix Farmacija d.d.
 • Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 • Belupo d.d.

 

Donacije prehrambenih proizvoda (jabuke)

 • OPG Marko Milas

 

Donacija lijekova u 2016.

 • Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 • Lundbeck
 • Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 • Krka-farma d.o.o. Zagreb
 • Pliva Zagreb
 • Eli Lilly Export S.A.
 • Belupo Koprivnica
 • Alkaloid d.o.o.
 • Stoma Medical d.o.o.
 • Opća bolnica Varaždin

 

Donacija sitnog inventara

 • Lundbeck Croatia, Valerija Bali Babli
 • Udruga rodbine i prijatelja osoba s teškim duševnim smetnjama “Duga”, Zora Gazi Gotovac
 • Udruga za psihosocijalnu pomoć u rehabilitaciju – Zagreb

 

Donacije prehrambenih proizvoda (jabuke)

 • RABO d.o.o. – Miro Erkapić

 

Primljene donacije lijekova u 2015. godini

 • Pliva
 • Belupo
 • Eli Lilly Export S.A.
 • Astra Zeneca
 • Johnson&Johnson
 • Oktal pharma
 • Phoenix Farmacija
 • Medika
 • Lundbeck
 • Alkaloid

 

Donacije prehrambenih proizvoda (jabuke i mandarine)

 • OPG HRVOJE BUNJEVAC – Kloštar Ivanić
 • OBRT BUNJEVAC – Kloštar Ivanić
 • OSATINA GRUPA d.o.o. – Semeljci
 • IVAN JURAČIĆ – Opuzen
 • IVAN SRŠEN – Opuzen
 • ZVJEZDANA FILIPOVIĆ – Opuzen
 • ŽELJKO VUČKOVIĆ – Kula Norinska
 • IGOR JURAČIĆ – Opuzen
 • IVAN JELČIĆ – Krvavac
 • JOZO VIDOVIĆ – Metković
 • MILENKO KNEŽIĆ – Blace
 • ANTE JURINOVIĆ – Opuzen
 • NIKICA GLAVOR – Opuzen
 • AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec

 

Primljene donacije lijekova u razdoblju I-VIII 2014. godine

 • Johnson & Johnson
 • Belupo
 • Pharmas
 • Pliva
 • Eli Lilly Export S.A.
 • Lundbeck
 • Medika
 • Opća bolnica Karlovac
 • Oktal pharma

 

Donacije novčanih sredstava za uređenje i održavanje parkovnih površina

 • Phoenix farmacija

 

Donacija digitalnog EP/EMG aparata za ispitivanje evociranih potencijala

 • Privredna banka Zagreb


Donacija sredstava za saniranje stepenica u krugu Bolnice

 • Medika


Donacija novčanih sredstava za edukaciju

 • KRKA – FARMA d.o.o.

 

Primljene donacije lijekova:

 • Pliva
 • PharmaS
 • Alkaloid
 • Oktal pharma
 • Medika
 • Phoenix farmacija
 • Belupo
 • Johnson & Johnson
 • Pfizer H.C.P. Corporation

 

Sponzorstvo
Johnson & Johnson – kotizacija za medicinsko usavršavanje

Dane donacije i sponzorstva
Bolnica nije dala nikakve donacije ni sponzorstva u 2013. godini.

Skip to content