Medicinska dokumentacija svaki osobe u Republici Hrvatskoj strogo je zaštićena pozitivnim pravnim propisima (tako npr. Zakonom o zaštiti prava pacijenata, Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakonom o liječništvu i sl.).
Sukladno tome, pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji, odnosno na uvid u istu, pacijenata liječenih u Klinici za psihijatriju Vrapče, moguće je samo u slučajevima kada su ostvarene pretpostavke predviđene pravnim propisima.

Klinika za psihijatriju Vrapče, u svrhu daljnje zaštite medicinske dokumentacije i ostalih osobnih podataka pacijenta, usvojila je Protokol o dijeljenju osobnih podataka pacijenta.

Ostvarivanje prava na pristup medicinskoj dokumentaciji moguće je ispunjenjem sljedećih obrazaca:
1. Obrazac A1 – Privola na dijeljenje osobnih podataka i/ili podataka iz medicinske dokumentacije
2. Obrazac A2 – Zahtjev za dostavu preslika medicinske dokumentacije

U svrhu dokazivanja identiteta potrebno je dati na uvid ili poslati presliku osobne iskaznice. Sve dostavljene preslike osobnih iskaznica služe isključivo za dokazivanje identiteta te će se uništiti nakon uvida zaposlenika Bolnice kako ne bi došlo do prekomjerne obrade osobnih podataka.

Ispunjeni obrasci mogu se dostaviti na adresu: Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb ili na E-mail adresu  urudzbeni.zapisnik@bolnica-vrapce.hr

Izrada preslika 15 ili više stranica medicinske dokumentacije naplaćuje se sukladno Odluci o cijeni izrade preslika dokumentacije.

Cijena utvrđena Odlukom za jednu stranicu izrade preslike medicinske dokumentacije iznosi 1,00 kn/0,13 EUR bez PDV-a odnosno 1,25 kn/0,17 EUR s PDV-om.

Skip to content