Klinika za psihijatriju Vrapče, u cilju usklađivanja s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te s ostalim pozitivnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, donijela je sljedeće pravne akte:

 

Obavijest o obradi osobnih podataka pacijenata

Ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka, ispitanici ostvaruju podnošenjem ispunjenih propisanih obrazaca:

Sukladno članku 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Klinika za psihijatriju Vrapče imenovala je službenika za zaštitu podataka.

Skip to content