Sudionici skupa održanog u Klinici za psihijatriju Vrapče 6. lipnja 2017. godine povodom Dana prava osoba s duševnim smetnjama, nakon održanog okruglog stola pod nazivom „Prava osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj u kontekstu „Liste prava osoba s duševnim smetnjama„ (Bill of rights form persons with mental illness) Svjetske psihijatrijske asocijacije“ i rasprave koja je uslijedila jednoglasno su donijeli sljedeći

PROGLAS

kojim se pozivaju sva nadležna državna tijela, institucije, ustanove i javnost na dodatni angažman oko zaštite i unaprjeđenja prava osoba s duševnim smetnjama.

Prava osoba s duševnim smetnjama još uvijek se, unatoč značajnom napretku u zadnjih 15-ak godina, narušavaju i u mnogim područjima nisu izjednačena s pravima ni bolesnika drugih kategorija ni s pravima građana. Ona se krše dijelom svjesno, a dijelom nesvjesno. Zbog toga je potrebno promišljati i posvijestiti činjenicu da osobe s duševnim smetnjama vrlo često nisu same kadre brinuti o svojim pravima i interesima ili ih nisu kadre ostvariti. Posljedica toga je narušavanje prava osoba s duševnim smetnjama.

Problem prava osoba s duševnim smetnjama nije samo problem hrvatskih psihijatrijskih pacijenata niti hrvatskog društva nego je ubikvitaran svjetski problem. Zbog toga je i Svjetska psihijatrijska asocijacija (World Psychiatric Association) pozvala sva nacionalna psihijatrijska udruženja na angažman oko unaprjeđenja ljudskih prava i to na način da se, navodeći 15 najčešćih slučajeva narušavanja prava osoba s duševnim smetnjama, o problemima s kojima se susreću osobe s duševnim smetnjama upozna javnost, a da se nadležne državne vlasti pozovu na angažman oko poštivanja prava osoba s duševnim smetnjama.

Ovim sudionici skupa (oko 150 sudionika) održanog 6. lipnja 2017. godine u Klinici za psihijatriju Vrapče, te Hrvatsko psihijatrijsko društvo upozoravaju sve gore spomenute na sljedećih petnaest prava osoba s duševnim smetnjama koja se najčešće krše.

To su:

 1. Pravo na pristupačnu i dostupnu psihičku i fizičku zdravstvenu skrb;
 2. Pravo živjeti samostalno u zajednici kao i drugi građani;
 3. Pravo na rad, mogućnosti zaposlenja i zaštite na radnom mjestu, uključujući afirmativne radnje, kao što je to dostupno drugim građanima;
 4. Pravo na primjereni prihod kako bi zadovoljili osnovne potrebe za hranom, smještajem, odjećom i drugim osnovnim potrebama;
 5. Pravo na pristupačan, integriran i dostupan smještaj (stanovanje);
 6. Pravo na obuku i obrazovanje kao što je to omogućeno drugim građanima;
 7. Pravo na slobodu kretanja i otklanjanje ograničenja na slobodno putovanje;
 8. Pravo na posjedovanje, nasljeđivanje i raspolaganje imovinom i na pružanje odgovarajuće podrške u provođenju istih;
 9. Pravo na sklapanje braka, imanje vlastite djece, posvojenje djece te podizanju obitelji, uz dodatnu podršku kada je to potrebno;
 10. Pravo određivati vlastitu budućnost i donositi vlastite životne odluke;
 11. Pravo glasovanja i pravo biti birani na javne funkcije;
 12. Pravo na jednako prepoznavanje pred zakonom kao i ostali građani, te pravo na punu zaštitu zakona;
 13. Pravo na slobodu od okrutnog, nehumanog i ponižavajućeg tretmana i kazne;
 14. Pravo na povjerljivost i privatnost;
 15. Pravo na sudjelovanje u kulturnim i socijalnim aspektima života unutar zajednice te pravo na  prakticiranje religije po svojem odabiru.

Na kraju posebno pozivamo medije da u svom izvještavanju paze na moguće kršenja prava osoba s duševnim smetnjama, odnosno da koriste svaku priliku kako bi promovirali prava ovih osoba.

ravnatelj Bolnice i predsjednik HPD-a
prof. dr. sc. Vlado Jukić

Skip to content