Zajednica Pape Ivana XXIII. je zajednica koja više od 25 godina djeluje na području prevencije i suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. Djeluje u četiri kuće – Veliki Prolog, Borovci, Orah i Zasiok. Prva je zajednica u RH koja je započela prihvat ovisnika s dualnim poremećajima (prije više od 20 godina), prva terapijska zajednica koja je potpisala Ugovor s Ministarstvom kao pružatelj usluga maloljetnim eksperimentatorima i prva terapijska zajednica koja je za vrijeme epidemije COVID-19 uvela kontinuiranu telepsihijatrijsku skrb. Stručni tim zajednice, osim provedbe psihosocijalnog tretmana i smještaja osoba s problemom ovisnosti provodi niz projekata i programa u osnovnim i srednjim školama, u zatvorima, djeluje na području senzibiliziranja javnosti putem organizacije javnih tribina, okruglih stolova, javne tribine i konferencija. U svom radu kontinuirano surađuje s tijelima državne uprave, centrima za socijalnu skrb, zavodima za mentalno zdravlje, državnim odvjetništvom, policijom, udrugama i svim relevantnim dionicima na području zlouporabe droga.

Ponosni smo što interdisciplinarni tim Klinike za psihijatriju Vrapče svakodnevno surađuje i povezujući zdravstvenu ustanovu s ustanovom socijalne skrbi omogućava one intervencije koje poboljšavaju kvalitetu usluge, čime se povećava broj osoba s problemom ovisnosti koje dulje ostaju u rehabilitacijsko-resocijalizacijskom tretmanu što pokazuje da je koncept oporavka realan terapijski cilj.

Skip to content