Dana 30. lipnja 2021. godine u Klinici za psihijatriju Vrapče promovirana je knjiga Uvod u seksualnu medicinu (udžbenik za studente i liječnike) našeg uglednog kolege, doc. dr. sc. Gorana Arbanasa, forenzičkog psihijatra, psihoterapeuta i seksualnog terapeuta. Ova knjiga, kako joj i naslov kaže, uvod je u izučavanje multidisciplinarnog područja seksualne medicine.

U prvom dijelu knjige daju se smjernice o tome kako razgovarati s ljudima o seksualnim temama (koje su još uvijek tabu u našem društvo) i koji su prvi koraci u postupcima i liječenju osoba sa seksualnim smetnjama. U drugom dijelu knjige, za medicinu uobičajenim načinom (tj. kroz etiologiju, patogenezu, kliničku sliku, diferencijalnu dijangostiku i liječenje), prikazuju pojedine seksualne disfunkcije i poremećaji: od smanjene seksualne želje, preko erektilne disfunkcije i anorgazmije, do parafilija i rodne disforije.

Poseban je dodatak svakom poglavlju živopisni prikaz iz kliničke prakse i upute liječnicima i drugim stručnjacima koje su dali sami pacijenti.

 

 

 

Skip to content